การใช้งานตลับเมตรดิจิคอล

ตลับเมตรดิจิตอล หรือเครื่องวัดดิจิตอล จัดเป็นเครื่องมือวัดระยะ แบบไร้สายที่ให้ความแม่นยำในการวัดสูงเหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก ผู้คุมงานของไซท์งาน ซึ่งการใช้ตลับเมตรดิจิตอลนั้นทำให้ เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็วและแม่นยำ และสามารถวัดได้ทั้ง ความกว้าง ความยาว และความสูง

ตลับเมตรดิจิตอลหรือเครื่องวัดระบบดิจิตอลนั้นในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่แบ่งได้ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

  1. เครื่องวัดระยะแบบอัลตร้าโซนิค (Ultra Sonic Distance Meter Measure) จะใช้คลื่นเสียงเป็นตัวกลางในการวัด โดยหลักการนั้นตัวเครื่องจะทำการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค ไปกระทบยังจุดที่ต้องการวัด หลังจากนั้นคลื่นจะสะท้อนกลับมายังตัวเครื่อง ซึ่งตัวเครื่องจะคำนวณระยะทาง จากเวลาในการเดินทางของคลื่นอัลตร้าโซนิค แล้วแปลงมาเป็นระยะทาง โดยจะวัดได้ทั้ง ระยะทาง พื้นที่ และปริมาตร กว้าง x ยาว x สูงของห้อง ซึ่งราคาอาจไม่สูงเท่ากับแบบการใช้ลำแสงเลเซอร์ เหมาะสำหรับการวัดขนาดในห้องที่ไม่กว้างนักเช่นห้องต่างๆในบ้านจะดีที่สุด
  2. เครื่องวัดระยะแบบ เลเซอร์ (Laser Distance Meter Measure ) ซึ่งระบบการวัดแบบเลเซอร์นั้น จะใช้หลักการเหมือนกับระบบ อัลตร้าโซนิค แต่ใช้แสงเป็นตัวกลางแทนการใช้เสียงแบบระอัลตร้าโซนิค คือใช้หลักการในการคำนวณระยะเวลาการเดินทางของตัวกลาง ซึ่งตัวกลางของระบบเลเซอร์คือ ลำแสง โดยเมื่อเปิดการทำงานของเครื่อง เครื่องจะยิงลำแสงออกไปตกกระทบ กับวัตถุที่ต้องการ และลำแสงจะสะท้อนกลับมายังตัวเครื่อง แล้วแปลงออกมาเป็นระยะทางโดยได้จากการคำนวณระยะทางในการเดินทางของลำแสง ซึ่งเครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์นั้นจะให้ความแม่นยำที่สูงกว่าแบบ เครื่องวัดระยะทางแบบอัลตร้าโซนิค และเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์นั้นสามารถวัดระยะได้แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบ หรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ เนื่องจากระบบเลเซอร์นั้นเป็นระบบที่ใช้ลำแสง ซึ่งจะใช้พื้นที่น้อยกว่า ระบบแบบอัลตร้าโซนิคที่เป็นระบบเสียง ซึ่งระบบอัลตร้าโซนิคนั้นจะมีมุมในการวัดระยะที่ค่อนข้างกว้าง

ในการเลือกใช้ตลับเมตรดิจิตอลนั้นก็คำนึงถึงความจำเป็นกับการใช้งาน และความแม่นยำที่ต้องการ ถ้าเป็นงานที่ต้องการความละเอียดในการวัดสูง มีระยะในการวัดที่ค่อนขว้างที่จะกว้างหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางบ้างแล้วละก็ ก็ควรเลือกใช้ตลับเมตรดิจิตอลแบบเลเซอร์  แต่ถ้าระยะที่ไม่ไกลมากนัก ไม่มีสิ่งกีดขวางคอยบังสัญญาณเสียง การเลือกซื้อใช้ตลับเมตรดิจิตอลแบบระบบอัลตร้าโซนิคนั้นก็เป็นคำตอบที่คุ้มค่ามากกว่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว สเป็กของเครื่องวัดระยะแบบดิจิตอลนั้นเราสามารถสอบถามจากผู้ขายได้ หรือถ้าจะสั่งซื้อบนเว็บไซท์ทางอินเตอร์เนตก็ควรสอบถามเจ้าของเวบเพื่อเช็คให้แน่ใจในสเป็คเครื่องให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการใช้งานและเพื่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจัยที่สำคัญๆซึ่งควรพิจารณาก่อนซื้อมาใช้งานอาจแบ่งได้ดังนี้

–          เรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน อย่างบางรุ่น อาจมีความเหมาะสมกับการใช้งานกับอุณหภูมิที่ 0°C ถึง +40°C

–          อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเก็บรักษา เช่น บางรุ่นอาจ มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ -10°C ถึง +60°C

–          ย่านในการวัด ควรดูว่าพื้นที่ที่เราจะต้องการวัดนั้นอยู่ในย่านที่ ตลับเมตรดิจิตอลนั้นครอบคลุมหรือไม่

–          Error code แสดงข้อผิดพลาดในการใช้งาน การใช้เครื่องมือทางดิจิตอลนั้นอาจประสบปัญหากับการขัดข้องของตัวเครื่องหรือ ซอฟท์แวร์ดังนั้นตัวเครื่องควรจะมี error code บอกข้อผิดพลาดนั้นจะได้แก้ไขสาเหตุได้ถูกต้อง และไม่เสียเวลาในการ ใช้งานอีกด้วย

–          เป็นเครื่องที่ได้ผ่านการรับรอง มาตรฐาน EN61326-1 EMC; EN60825-1 laser safety

นอกจากนั้นอาจมีปัจจัยอีกเล็กๆน้อยๆที่เป็นฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เช่น

–          การวัดค่าแบบต่อเนื่องได้

–          หน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน

–          หน้าจอแสดงผลดับเองเมื่อไม่มีการใช้งาน

–          สามารถเคลียค่าที่บันทึกได้

–          แสดงสถานะของแบตเตอรี่ เช่น High- Middle- Low

–           ระบบกันน้ำ

–          อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

–          ความทนทานของปุ่มกด

ดังนั้นจะเลือกใช้งานตลับเมตรแบบดิจิตอลแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานของคุณเองนั่นเอง

“put the right tool on the right job”

Advertisements

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า คุณภาพสูง

ITE stands for “Information Technologies Gear. inches They tend to be uncomplicated cables in addition to attaches that one can buy regarding a range of laptop or computer or maybe power apparatus. Right now, understanding that we now have various other pushing add-ons away out there may set someone’s head confident. Connects will not seem undertake a extended life-span. Particularly when somebody trips over in addition to smashes a single, a cat chews a single by 50 % or maybe a general shortage burns up this away. Any require connected with power supply plug can be all-around.

ITE electrical power unit add-ons range between a range of pushing extension cords regarding a range of products. What makes ITE electrical power unit have above the rest can be that they have a fantastic choice. Just about any plug or maybe wire for any unit can be found in the gallery. That they cover numerous brand names into their gallery in addition to they can’t discriminate towards any person. In addition, they facilitates the amount of vitality that your particular unit desires. With their sturdy plastic shell they are able to use a long life-span in the event correctly managed. When i. T. Electronic power supply will be the standard in order to with regards to obtaining reputable attaches for your apparatus. Without having appropriate power supply streaming through the blood vessels of your respective computer systems, an individual electrical power surge may wipe out all your tricky earned perform.

They’ve got numerous add-ons to select from. Such items which tend to be about the listing tend to be; GigaWare 126-160 ITE Electric power unit, Cyber Electric power CPSA0526 ITE Power supply and the ASTEC A5BHTN00102471 ITE Electric power unit. Right now, many of these cables tend to be made for being with different brand name apparatus, even so being that they are just about all created from ITE it might be confident that they will be a worthwhile obtain. Power supply for your household merchandise is critical regarding appropriate work with in addition to longevity. Too much is just not great if the products together with lacking any kind of electrical power in any respect. That is exactly where ITE power supply is recognized to always be very best with. Your attaches that are produce regulate this circulation connected with electrical power that emanates from this outlet on the retaining wall to your laptop or computer along with other products. Power supply is usually a hazardous factor or even treated with value. It can be unhealthy for an individual, your property plus your products. This is the reason ITE doggie snacks the products with value together with the customers. Electric power can be something which, while can be tricky to live without, may be taken away simply.

 

contact

http://xn--42cga7ca2a4b2abb0f5add7eybxb9kem5fwde7j.com/แบตเตอรี่เครื่องสำรองไ/
https://sites.google.com/site/baettexrikheruxngsarxngfi/