การใช้งานตลับเมตรดิจิคอล

ตลับเมตรดิจิตอล หรือเครื่องวัดดิจิตอล จัดเป็นเครื่องมือวัดระยะ แบบไร้สายที่ให้ความแม่นยำในการวัดสูงเหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก ผู้คุมงานของไซท์งาน ซึ่งการใช้ตลับเมตรดิจิตอลนั้นทำให้ เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็วและแม่นยำ และสามารถวัดได้ทั้ง ความกว้าง ความยาว และความสูง

ตลับเมตรดิจิตอลหรือเครื่องวัดระบบดิจิตอลนั้นในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่แบ่งได้ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

  1. เครื่องวัดระยะแบบอัลตร้าโซนิค (Ultra Sonic Distance Meter Measure) จะใช้คลื่นเสียงเป็นตัวกลางในการวัด โดยหลักการนั้นตัวเครื่องจะทำการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค ไปกระทบยังจุดที่ต้องการวัด หลังจากนั้นคลื่นจะสะท้อนกลับมายังตัวเครื่อง ซึ่งตัวเครื่องจะคำนวณระยะทาง จากเวลาในการเดินทางของคลื่นอัลตร้าโซนิค แล้วแปลงมาเป็นระยะทาง โดยจะวัดได้ทั้ง ระยะทาง พื้นที่ และปริมาตร กว้าง x ยาว x สูงของห้อง ซึ่งราคาอาจไม่สูงเท่ากับแบบการใช้ลำแสงเลเซอร์ เหมาะสำหรับการวัดขนาดในห้องที่ไม่กว้างนักเช่นห้องต่างๆในบ้านจะดีที่สุด
  2. เครื่องวัดระยะแบบ เลเซอร์ (Laser Distance Meter Measure ) ซึ่งระบบการวัดแบบเลเซอร์นั้น จะใช้หลักการเหมือนกับระบบ อัลตร้าโซนิค แต่ใช้แสงเป็นตัวกลางแทนการใช้เสียงแบบระอัลตร้าโซนิค คือใช้หลักการในการคำนวณระยะเวลาการเดินทางของตัวกลาง ซึ่งตัวกลางของระบบเลเซอร์คือ ลำแสง โดยเมื่อเปิดการทำงานของเครื่อง เครื่องจะยิงลำแสงออกไปตกกระทบ กับวัตถุที่ต้องการ และลำแสงจะสะท้อนกลับมายังตัวเครื่อง แล้วแปลงออกมาเป็นระยะทางโดยได้จากการคำนวณระยะทางในการเดินทางของลำแสง ซึ่งเครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์นั้นจะให้ความแม่นยำที่สูงกว่าแบบ เครื่องวัดระยะทางแบบอัลตร้าโซนิค และเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์นั้นสามารถวัดระยะได้แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบ หรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ เนื่องจากระบบเลเซอร์นั้นเป็นระบบที่ใช้ลำแสง ซึ่งจะใช้พื้นที่น้อยกว่า ระบบแบบอัลตร้าโซนิคที่เป็นระบบเสียง ซึ่งระบบอัลตร้าโซนิคนั้นจะมีมุมในการวัดระยะที่ค่อนข้างกว้าง

ในการเลือกใช้ตลับเมตรดิจิตอลนั้นก็คำนึงถึงความจำเป็นกับการใช้งาน และความแม่นยำที่ต้องการ ถ้าเป็นงานที่ต้องการความละเอียดในการวัดสูง มีระยะในการวัดที่ค่อนขว้างที่จะกว้างหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางบ้างแล้วละก็ ก็ควรเลือกใช้ตลับเมตรดิจิตอลแบบเลเซอร์  แต่ถ้าระยะที่ไม่ไกลมากนัก ไม่มีสิ่งกีดขวางคอยบังสัญญาณเสียง การเลือกซื้อใช้ตลับเมตรดิจิตอลแบบระบบอัลตร้าโซนิคนั้นก็เป็นคำตอบที่คุ้มค่ามากกว่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว สเป็กของเครื่องวัดระยะแบบดิจิตอลนั้นเราสามารถสอบถามจากผู้ขายได้ หรือถ้าจะสั่งซื้อบนเว็บไซท์ทางอินเตอร์เนตก็ควรสอบถามเจ้าของเวบเพื่อเช็คให้แน่ใจในสเป็คเครื่องให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการใช้งานและเพื่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจัยที่สำคัญๆซึ่งควรพิจารณาก่อนซื้อมาใช้งานอาจแบ่งได้ดังนี้

–          เรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน อย่างบางรุ่น อาจมีความเหมาะสมกับการใช้งานกับอุณหภูมิที่ 0°C ถึง +40°C

–          อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเก็บรักษา เช่น บางรุ่นอาจ มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ -10°C ถึง +60°C

–          ย่านในการวัด ควรดูว่าพื้นที่ที่เราจะต้องการวัดนั้นอยู่ในย่านที่ ตลับเมตรดิจิตอลนั้นครอบคลุมหรือไม่

–          Error code แสดงข้อผิดพลาดในการใช้งาน การใช้เครื่องมือทางดิจิตอลนั้นอาจประสบปัญหากับการขัดข้องของตัวเครื่องหรือ ซอฟท์แวร์ดังนั้นตัวเครื่องควรจะมี error code บอกข้อผิดพลาดนั้นจะได้แก้ไขสาเหตุได้ถูกต้อง และไม่เสียเวลาในการ ใช้งานอีกด้วย

–          เป็นเครื่องที่ได้ผ่านการรับรอง มาตรฐาน EN61326-1 EMC; EN60825-1 laser safety

นอกจากนั้นอาจมีปัจจัยอีกเล็กๆน้อยๆที่เป็นฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เช่น

–          การวัดค่าแบบต่อเนื่องได้

–          หน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน

–          หน้าจอแสดงผลดับเองเมื่อไม่มีการใช้งาน

–          สามารถเคลียค่าที่บันทึกได้

–          แสดงสถานะของแบตเตอรี่ เช่น High- Middle- Low

–           ระบบกันน้ำ

–          อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

–          ความทนทานของปุ่มกด

ดังนั้นจะเลือกใช้งานตลับเมตรแบบดิจิตอลแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานของคุณเองนั่นเอง

“put the right tool on the right job”

Advertisements